Reklam & Kampanj

Reklam & Kampanjbilder är budskapsbärare med en tydlig karaktär, här kan ni verkligen ta ut svängarna och sticka ut i bruset! I dessa sammanhang kan ni med fördel utmana Fotograf Birgersdotter som har en bakgrund inom både marknadsföring och försäljning samt har en kreativ ådra. Vi arbetar utifrån ert varumärke och målgrupp, er budget och förutsättningar!